Neckermann: wygraj wycieczkę wartą 3500 zł!

Wraz z NECKERMANNEM przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy konkurs, w którym można wygrać wycieczkę o wartości 3500 zł! Zapraszamy do zabawy. 

Zasady są proste:

  1. Wymyśl hasło na Paradę Seniorów 2018
  2. Wyślij je mailem na: konkurs@zaczyn.org
  3. W mailu podaj swoje dane: imię, nazwisko, telefon
  4. Przyjdź na Paradę Seniorów 2 września 2017 r.

KONKURSCo należy zrobić?

§ 4. Zasady Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu https://www.facebook.com/DojrzaliWspaniali/, posiadający aktywne konto, którzy przyślą do dnia 1 września 2017 r. do godz. 12.00. rozwiązanie zadania konkursowego.
2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie Hasła Promocyjnego Parady V Seniorów 2018.
3. Wykonanie zadania konkursowego polega na wysłaniu przez Uczestnika konkursu na adres: konkurs@zaczyn.org własnej propozycji autorskiego Hasła Promocyjnego Parady V Seniorów 2018.
4. Jeden Uczestnik może wysłać w Konkursie maksymalnie jedną własną propozycję autorskiego Hasła Promocyjnego Parady V Seniorów 2018.
5. Jeśli Uczestnik wyśle w Konkursie więcej, niż jedną własną propozycję autorskiego Hasła Promocyjnego Parady V Seniorów 2018 o przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu decydować będzie data jego wysłania.
6. Propozycje haseł zawierające treści sprzeczne z prawem, sprzeczne z normami społecznymi i obyczajowymi, naruszające zasady współżycia społecznego lub będące niezgodne z założeniami Konkursu nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że hasło zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

REGULAMIN