Parada Seniorów „Dojrzali Wspaniali” 2016 [Raport]

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z dotychczasowych edycji Parady Seniorów „Dojrzali Wspaniali”.

To budujące organizować największe międzypokoleniowe wydarzenie w Polsce i obserwować, jak ważnym świętem się ono staje.Nie byłoby to możliwe, gdyby nie powiększające się grono przyjaciół, którzy wspierają nas organizacyjnie i materialnie.

Widzimy, że wciąż rosnąca społeczność 60+ to osoby chętne do działania, pogodne, pełne wigoru i życiowej mądrości, zaangażowane w życie swoich lokalnych społeczności. Z drugiej strony w grupie tej mamy wiele milionów osób wymagających systematycznego wsparcia – to w ich imieniu Parada ubiega się o pozytywne zmiany w zakresie polityki senioralnej.

Fundacja Zaczyn jest jedną z bardzo nielicznych organizacji, której zespół jest realnie międzypokoleniowy. Pracują z nami zarówno osoby przed trzydziestką, jak i po siedemdziesiątce. To daje nam ogromny bagaż doświadczeń rozszerza perspektywę. Uczymy się jednak nie tylko od osób w każdym wieku, ale również od instytucji kierującymi się różnymi logikami działania. Razem z Państwem udowadniamy, że partnerstwo organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych i jednostek samorządu terytorialnego ma sens i przynosi profity najstarszym z nas.

 

Liczymy, że kolejne edycję Parady zorganizujemy razem z Państwem.

Zespół Fundacji Zaczyn i DJ Wika

pobierzraport

7-belka_asos_informacja o współfinansowaniuNET