Po co idziemy w Paradzie?

Środowisko senioralne w Polsce to miliony ludzi tworzących bardzo zróżnicowaną społeczność. Są tu prawdziwi indywidualiści, niecodzienne talenty, wspaniałe życiowe historie. Seniorów nie można traktować jednakowo i z góry!

Pełno jest krzywdzących stereotypów na temat seniorów. Idąc w Paradzie, mówimy tym stereotypom „nie”. Udowadniamy, że seniorzy nie chcą żyć w cieniu, z dala od innych, zamknięci we własnym gronie.

Seniorzy mają swoją godność i dumę, potrafią walczyć z przeciwnościami i pokonywać piętrzące się barykady. Starość to kolejny i naturalny etap w życiu. Nie ma nic dziwnego w starości. Musimy się uczyć dobrze starzeć.

Głos ogromnej grupy społecznej osób 60+ musi być bardziej słyszalny, a sprawy dla nich ważne traktowane z powagą. Lepsze rozwiązania społeczne dla osób najstarszych przysłużą się również przyszłym pokoleniom.

Osoby w Trzecim Wieku stanowią kapitał, źródło wiedzy i doświadczenia. O to dobro narodowe trzeba się troszczyć. Seniorom należy się wsparcie państwa i szacunek społeczeństwa.

Polityka społeczna wymaga reform dyktowanych, między innymi, przez zmiany demograficzne. By żyło się nam wszystkim lepiej, nie możemy budować pokoleniowych murów lecz współpracować między pokoleniami.

Przemek Wiśniewski – Fundacja ZACZYN; DJ WIKA