Po co właściwie ta Parada Seniorów?

Poprzez Paradę chcemy pokazać, że:

  • Społeczność osób starszych jest bardzo zróżnicowana. Mamy rozmaite talenty i ambicje, ale również problemy i potrzeby. Nie można nas traktować tak samo i po macoszemu;
  • Seniorzy to osoby często wymagające wsparcia, ale nie upośledzone. Posiadamy swoją godność i wrażliwość. Mamy prawo oczekiwać szacunku i troski;
  • Osoby w Trzecim Wieku to dobro narodowe o które powinno się dbać. Nasza wiedza i doświadczenia nabyte przez wiele dekad to ogromna wartość z której można swobodnie czerpać;
  • Konieczne są głębokie zmiany polityk społecznych obejmujących osoby starsze oraz wszystkie te, które w przyszłości wejdą w trzeci wiek. Seniorzy zabiegają o wspólnotowe sprawy, chcą lepszego świata dla swoich dzieci czy wnucząt,
  • Jesteśmy grupą wielomilionowa i rosnącą, już teraz niemal dziesięciomilionową. Warto się wreszcie zainteresować naszymi sprawami i nie spychać naszych głosów na margines debaty publicznej. Jesteśmy ważną częścią społeczeństwa. Od dziś nic o nas bez nas.

Po co Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2014-1


Po co Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2014-2

Po co Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2014-3

Po co Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2014-4

Po co Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2014-5