Kontakt

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby i organizacje zainteresowane Paradą. Niezwłocznie udzielimy wszelkich informacji.

Nasze namiary: 

Fundacja Konwent Samorządowy na rzecz Społeczmności III Wieku

Płocka 44, 09-210 Drobin

telefon: 24 26-01-087

mail: kontakt@mazowsze60plus.pl

Fundacja ZACZYN

ul. Radziwie 5 m 229, 01–164 Warszawa

strona: www.zaczyn.org,
mail: zaczyn@zaczyn.org,
telefon biuro: 502-513-775  / 506-952-271 (w godz. 8.00 – 16.00)

Zachęcamy do włączenia się w:

– tworzenie programu merytorycznego Parady i Pikniku

– przyjścia na wydarzenia indywidualnie lub w ramach zorganizowanych grup

– upowszechnianie informacji o Paradzie i Pikniku wszelkimi dostępnymi kanałami